ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფლად მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ქალების საჭიროებების კვლევა

ორგანიზაცია „ფემინამ“ 2022 წელს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფლად მცხოვრები ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ქალების საჭიროებები მოიკვლია....

Continue reading