მიუწვდომელი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

კვლევა მომზადებულია ქალთა უფლებადამცველი ორგანიზაცია “ფემინა”-ს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP Georgia) და შვედეთის ს...

Continue reading